Dil Bozuklukları

5 Mart 2021

Konuşma ve Dil Nedir?

Konuşma Bozukluğu Nedir? Konuşma bozukluğu, konuşma seslerinin telaffuzu (artikülasyon), konuşmanın ritmi (akıcılık), ses kalitesi ile ilgili problemlerin, aşağıdakilerden herhangi birinin ya da birden fazlasının ortaya çıkmış 
5 Mart 2021

Dil ve Konuşma

Dil kabiliyeti biz insanların sahip olduðu en doğal yetenektir. Dil kabiliyetimiz bizim eğitim ve öğrenimde, çalışma hayatımızda, aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi sosyal ilişkilerimizde en önemli
E-Bülten Kayıt