Haberler

5 Mart 2021

Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi

Disfaji (Yutma Güçlüğü); Psikolojik, zihinsel, duysal veya motor sistemlerdeki bir değişimden dolayı besinlerin ağızdan mideye aktarımındaki güçlük sonucunda beslenmede güçlük, aspirasyon (yiyecek ve içeceklerin yemek borusu […]
5 Mart 2021

Yutma Bozukluğu Tedavisi

Yutma bozukluğu tedavisi: Tanım:  Alınan gıdanın ağza alınışından mideye geçmesine kadar süren birbirini takip eden fonksiyonlar dizisine yutma denir. Bu aşamaların herhangi bir aşamasındaki bozukluk
5 Mart 2021

Yutma Bozukluğu Nedir ve Sebepleri Nelerdir?

Yutma bozukluğu nedir ve sebepleri nelerdir? Tanım: Sağlıklı bir yutma fonksiyonu vücudumuz için son derece önemlidir. Yutma, tanım olarak yediğimiz ve içtiğimiz besinlerin ağızdan mideye
5 Mart 2021

Yetişkinlerde Yutma

Yutma Bozukluğu Nedir? Yutma bozukluğu/disfaji yutma işleminin değişik basamaklarında gerçekleşebilir: Oral faz – çiğnemede ve yiyecek-içecekleri ağızdan yutağa doğru hareket ettirmede güçlük Farengeal faz – yutmayı 
5 Mart 2021

Çocuklarda Yutma

Yutma Bozukluğu Nedir? Yutma bozukluğu/disfaji yutmanın değişik basamaklarında ortaya çıkabilir: Oral faz-emme, çiğneme ve yiyecek-içeceği yutağa doğru hareket ettirme Farengeal faz-yutmanın başlatılması, lokmanın yutaktan boğaza doğru
5 Mart 2021

Konuşma ve Dil Nedir?

Konuşma Bozukluğu Nedir? Konuşma bozukluğu, konuşma seslerinin telaffuzu (artikülasyon), konuşmanın ritmi (akıcılık), ses kalitesi ile ilgili problemlerin, aşağıdakilerden herhangi birinin ya da birden fazlasının ortaya çıkmış 
5 Mart 2021

Kekemelik Nedir?

Kekemelik konuşma akışının anormal duraksamalar (sesin kesilmesi), ses ve hecelerin tekrar edilmesi (ke-ke-keleme), uzatılması (kkkkkkkkkekeleme) ile bozulması durumudur. Bu konuşma akıcılığının bozulması durumuna konuşma gayretine bağlı 
5 Mart 2021

Dil ve Konuşma

Dil kabiliyeti biz insanların sahip olduðu en doğal yetenektir. Dil kabiliyetimiz bizim eğitim ve öğrenimde, çalışma hayatımızda, aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi sosyal ilişkilerimizde en önemli
5 Mart 2021

Dil Ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir? Önlemleri:

Konuşma seslerinin yanlış kullanılması (Artikülasyon Bozuklukları): Bir sesin yerine bir başkasını getirmek (geliyor yerine deliyor demek gibi) Bir sesi düşürmek (geldim yerine gedim, indir yerine innir
5 Mart 2021

Ses Nedir?

Ses, larenksin (gırtlağın) içerisinde yer alan ses tellerinin hareketi ile oluşur. Larenks boyun bölgesinde yer alır. Erkeklerde belirgin olan boyundaki “adem elması” larenksin ön duvarını oluşturur
E-Bülten Kayıt