Hakan Birkent

            Prof.Dr. Hakan Birkent, 1996 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2002 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2007-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Seattle şehrinde University of Washington Kulak Burun Boğaz Bölümünde ses hastalıkları, yutma problemleri ve havayolu darlıklarının tedavisi ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 2010 yılında Doçent ünvanını kazanan Dr. Hakan Birkent, emekli olduğu 2017 yılına kadar GATA KBB Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi’nde Profesör ünvanını almıştır.


            Prof.Dr. Hakan Birkent genel kulak burun boğaz uygulamalarına ek olarak özellikle ses hastalıkları, ses inceltme ve kalınlaştırma, yutma problemleri ve nefes borusu darlıkları ile burun estetiği konularındaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Ses inceltme için geliştirdiği kendi ameliyat tekniği (Tensioning Glottoplasty) bulunmaktadır.


            Prof.Dr. Hakan Birkent’in uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 50’nin üzerinde bilimsel çalışması bulunmakta olup H-indeksi 16’dır. Yine uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 50’nin üzerinde bildirisi ve çeşitli uluslararası ödülleri mevcuttur. Alanında birçok kitap bölüm yazarlığı, kitap çeviri editörlüğü ve bölüm editörlüğü bulunmaktadır. Alanıyla ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde çok sayıda bilimsel toplantı, konferans, panel ve çalıştayda konuşmacı ve eğitmen olarak görev almıştır.


            Prof.Dr. Hakan Birkent, Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Larengoloji Derneği, Profesyonel Ses Derneği, Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği, Union of the Europian Phoniatricians ve European Laryngological Society üyesi olup International Association of Transvoice Surgeons kurucu üyesidir. Halen Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği yönetim kurulu üyesidir.